Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Veckoplanering taluppfattning länken

Bessemerskolan_IM, Sandviken · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Material: Länken årskurs 6-7 och nomp

Veckoplanering Taluppfattning och tals användning

 

Bok: Länken från åk 6 till åk 7

Vecka

Avsnitt

Filmer studi och ILT

35

Positionssystemet: Siffror och tal s 5 – 8

Avrundning och överslagsräkning s 9-13

ILT:

Positionssystemet åk 7-9

Tal i decimalform åk 4-6

ILT:

Avrundning åk 4-6 & 7-9

Överslagsräkning åk 7-9

36

De fyra räknesätten:

Addition & Subtraktion s 14-18

Multiplikation & Division (1)s 19-23

 

ILT:

Additionsalgoritm

Subtraktionsalgoritm

Multiplikationsalgoritm

Divisionsalgoritm(kort division)

37

Multiplikation & Division (2) s 24-29

Multiplikation och division med decimaltal

Multiplicera med 10, 100, 1000

Dividera med 100, 100, 1000

 

Studi:

Multiplikation och division med 10 och 100

 

38

Fundera och resonera s 30

Uppgifter av NP-karaktär s 31

 

39

Prioriteringsregler - arbetsblad

Potenstal - arbetsblad

Negativa tal - arbetsblad

ILT:

Prioriteringsregler åk 7-9

Tal i potensform åk 7-9

Negativa tal åk 4-6 & 7-9

40/41

Repetition och test av kapitel Tal

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik åk 9 Tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback