Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

TRÄGUDARS LAND

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Vi kommer att läsa romanen Trägudars land och analysera denna.

TRÄGUDARS LAND

 

E-kunskaper:

 

1. På en vikingagård levde hövdingens familj, hans kämpar och trälar, både män och kvinnor. Trälarna levde inte som par. Men Holme och Ausi kommer att leva som man och hustru. Vad beror det på?

 

2. Flera fortsatta dramatiska händelser gör att Holme och Ausi svetsas samman. Ge exempel på några sådana händelser.

 

3. Hurdan är Holme? Berätta om hans utseende, egenskaper och yrkesstolthet? Citera.

 

4. På vilket sätt är Holme annorlunda än de andra? Citera.

 

5. Hurdan är Ausi? Berätta om hennes utseende och egenskaper? Citera.

 

6. På vilket sätt uttrycks hennes styrka och svagheter?

 

7. Vad tänker Holme om Ausi och Ausi om Holme?

 

8. Vilken betydelse har Grottan för dem?

 

C-kunskaper:

 

1. Holmes och Ausis liv med den lilla dottern är omväxlande. Efter flykten från boplatsen och tiden i grottan, tillbringar de en tid i staden. Hurdant är deras liv där?

 

2. På vilket sätt skiljer det sig från livet på boplatsen?

 

3. På sin väg in mot staden möter Holme och Ausi ”Främlingen”. Vid flera tillfällen möter de honom senare. Varför har Främlingen kommit till nordmännens land?

På vilket sätt söker han sprida sitt budskap?

Hur behandlas han av befolkningen och kungen?

 

4. Varför dras Ausi till främlingen?

Hur tänker Holme först om honom och hur förändras hans inställning?

 

5. Vid den stora blotfesten avgörs Främlingens öde. Hur tar han föraningarna om vad som ska komma? Leta i texten efter uttryck som visar att han är förberedd. Citera.

 

6. Den stora blotfesten är en stor händelse. Hur beskrivs folklivet vid festen? Hur kommer det sig att denna fest också blir vändpunkten för deras ”fria” liv?

 

7. Åter på den gamla hövdingagården, kommer överraskande en tid av ”goddagar” då trälarna får rå sig själva en tid. Hur beskrivs den?

 

8. Tre år efter att Holme räddat sitt barn från att sättas ut i skogen, sätter han själv ut Ausis andra barn. Varför

A-kunskaper:

 

1. Varför heter romanen Trägudars land?

 

2. Vilken uppfattning får du om vikingatidens samhälle?

 

3. Vilka möjligheter kunde en träl ha att bryta sig ur trälskapet, tror du?

 

4. Holme försöker på olika sätt hävda sin människovärdighet. Vilka sidor i hans personlighet är tilltalande och vilka är osympatiska? Hur handlar han på ett tilltalande respektive osympatiskt sätt?

 

5. Tänk dig in i hövdingafamiljens liv. Kan du förstå deras levnadssätt? Ge exempel


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback