Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Humlorna Projektuppstart Södermalm 2021-2022

123571 Förskolan Centralvakten, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 7 september 2021

I den här perioden Södermalms projektuppstart 2021-2022 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Vad kan växa i vår stad?". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

HÅLLBAR FRAMTID - Vad kan växa i vår stad?

Arbetslaget har tidigare involverat förskolans familjer genom en folder för barnens projektuppdrag som gavs ut före sommaren. Nu är det dags att komma igång.

I syfte att komma igång med praktiskt arbete kring barnens projektuppdrag arbetar förskolan på följande vis:

 • Projektbilderna för barnen på Röd sida (Humlor och Havsörnar) kategoriseras just nu in i olika teman för projektet som sammanflätas med arbetet med Majas Alfabet, med bokstäver som kopplas till fenomen i naturen samt sånger. Detta gör vi i syfte att ha någonting att förhålla oss till när vi presenterar bilderna och samtalar därmed också om skriftspråk, naturen med sånger från musikalbumet av Kerstin Andeby, Lena Andersson och Peter Wanngren från Lena Anderssons illustrationer.
 • Projektbilderna kommer att presenteras under samling med hjälp av projektor. Barnet får även hämta sin bild utskriven och laminerad ur den så kallade "Rut-väskan". Barnen får sedan berätta om sin bild innan vi går vidare med en Power-Point presentation kring bokstaven, naturfenomenet och sången från Majas alfabet.
 • I arbetet kommer Majas alfabet att användas parallellt dels för att fånga upp begynnelsebokstäver från det som finns på barnens bilder men även för att fördjupa oss kring alfabetet och bokstävers kommunikativa förmågor.
 • Syftet med Majas alfabet är dels att hålla en röd tråd i undervisningen samt att utmana barnen vidare i förståelsen och användningen av skriftspråket, att barngrupperna har något gemensamt att samlas kring - både Majas naturfenomen och sånger.
 • Pedagogerna behöver aktivt lyssna in känna av inom vilka områden som barnen fastnar för och vad som därmed blir aktuellt att fördjupa oss inom under ett projekterande arbete.
 • Barnens bilder kommer att sättas upp vid barngruppernas Projektväggar för barnen att samtala kring såväl vid planerade samlingssituationer och under fria aktiviteter. Samtalen kan komma att bli underlag för hur vi utvecklar projektet tillsammans med barnen.


  Bild: A-presentationen under samling efter presentation av barnens projektbilder.  Bilder: Skärmdumpar från första (A-)
  presentationen

Hur går vi vidare?

 • Humlor kommer gemensamt med barngruppen Havsörnarna att arbeta med Majas sånger och bokstäver, detta under tisdagssamlingar med projektbilder och presentation. I våra båda arbetslag samarbetar vi genom att sprida idéer för det fortsatta utforskandet och att samlas kring Maja och gemensamma projektbilder blir därför även ett sätt för oss pedagoger att hålla en röd tråd, samlas kring något konkret och inspirera varandra. Vi kommer sedan i skilda och mindre grupper arbeta på olika sätt med projektet utifrån det som intresserar barnen/barngruppen - utifrån barnens projektbilder och/eller utifrån Majas sånger och naturfenomen, och utifrån det vi vill att barnen ska få mer kunskap kring.
 • Vi kommer att planera utbildningen för att utmana barnen såväl i skriftspråk, matematik och digitala verktyg, med WKI-n från förra termin i åtanke.
 • Nu börjar ett spännande äventyr i att samla in observationer och intressen som dyker upp hos barnen när vi framöver samtalar och samlar in det som ska bli underlag för projektarbetet. Särskilt då barnens projektbilder är brett skilda.
 • Projektet kommer att dokumenteras i barngruppernas Lärloggar en dag i veckan, där barnens vårdnadshavare kan följa processen.


  Bilder: Barnens skrifthäften med alfabetet och Majas naturfenomen

  Bilder: Projektbild från ett barn i Tyresta Nationalpark, mitt i skogen kring höga stammar - Majas A som i ASK ledde till en skattjakt efter olika sorters träd och blad på förskolans gård mellan barn från Humlor och Havsörnar under första projektveckan.

 • Tora och skogen - UR Play
  länk: Pedagoger, arbetslag och barnen sprider idéer och inspirerar varandra mellan båda barngrupperna.


  Bild: Projektväggen där projektbilder och annan dokumentation samlas (inkl. bilder via projektor på väggen mittemot)

  Barngruppernas projektarbeten kommer alltså att skiljas åt utifrån det som barnen i just Humlegruppen fascineras av och fastnar för, utifrån projektbilder och/eller Majas naturfenomen, men de båda barngrupperna på Röd avdelning har alltså Majas Alfabet, olika aktiviteter och våra projektbilds-presentationer gemensamt när vi nu går in i det projekterande arbetet "Hållbar Framtid - Vad kan växa i vår stad?".

Läroplanskopplingar

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback