Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska: Läsa och skriva

Eldsbergaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

I detta arbetsområde ges det möjlighet att lära dig lässtrategier, språkets uppbyggnad, förstå olika typer av text samt lära sig redigera texter.

Centralt innehåll:

  • Handstil samt att skriva och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

  • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.Arbetssätt:

Pass1

Vi kommer att arbeta med grammatik med hjälp av olika övningar och arbetsblad. Samt repetera ordklasser och träna stavning.

Pass 2

Producera olika typer av texter både gemensamt och individuellt.

Pass 3

Läsa olika typer av text och diskutera deras uppbyggnad och öva upp läsningen via läsförståelse.Bedömning:

Eleverna kommer att producera olika typer av text och genom detta visa sina kunskaper om olika texter. Samt att jag kommer titta på grammatiken i elevernas texter.

Eleverna kommer få läsförståelser med varierande svårighetsgrad på texter och frågor till texterna.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter