Skolbanken Logo
Skolbanken

”Rätten till min kropp” nallens tema för ht21/22.

Kiaby förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Under ht 21/22 kommer vi på nallen att jobba med temat ”rätten till min kropp” på olika sätt och utföranden.

Innehåll: Vi kommer att informera barnen om barns rättigheter, kroppens värde, att det finns privata kroppsdelar och att vara tydlig med vad man tycker känns okej eller inte, att bestämma över sin kropp och att det är ok att säga nej/stopp.

 

Mål: Genom att prata med barnen om kroppen och gränser kan vi stärka barnets känsla över rätten till den egna kroppen. Förmedla till barnen att kroppen är värdefull och att barnen är med och bestämmer över sin egen kropp. Vi ska prata om att det är viktigt att fråga först när barnet ska ha fysisk kontakt med andra, om man vill kramas etc. På så sätt kan barnen känna efter själva, vill jag det här, har jag lust med det, känns det ja eller känns det nej, vill jag eller vill jag inte kramas och att man har rätt att säga nej/stopp. 

 

Vad:  Vi kommer att uppmärksamma och prata om värderingar kring gränser och barns rättigheter genom olika medier, material och aktiviteter.

Vi kommer bland annat att jobba med "lilla boken om stopp min kropp".

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback