Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Terminsplanering i matematik åk 4 ht

Vinsta grundskola västra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Höstterminens planering i matematik.

Terminsplanering matematik åk.4 ht. 2021

 

TALUPPFATTNING

 

Mål:

 

Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000.

 

Förstå vårt talsystem.

 

Kunna ordna tal efter storlek.

 

Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje.

 

V. 35 Talens uppbyggnad och storleksordning.Läxa 1.

 

V. 36 Tallinjer, problemlösning. Läxa 2, tabellträning.

 

V. 37 Avrundning, diagnos 1. Läxa 3, tabellträning.

 

ADDITION OCH SUBTRAKTION.

 

Mål:

 

Förstå hur addition och subtraktion hör ihop.

 

Veta hur likhetstecknet används.

 

Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000.

 

Kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.

 

V. 38 Addition och subtraktion hör ihop. Läxa 4, tabellträning.

 

V. 39 Likhetstecknet. Läxa 5, tabellträning.

 

V. 40 Tal som ligger nära. Läxa 6, tabellträning.

 

V. 41 Diagnos 2, repetition och fördjupning. Läxa 7, tabellträning.

 

GEOMETRI

 

Mål:

 

Känna till något om hur man mätte längd förr.

 

Kunna mäta och rita sträckor.

 

Kunna uppskatta och mäta längd.

 

Kunna växla mellan olika längdenheter.

 

Känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt.

 

Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått.

 

Kunna räkna ut figurers omkrets.

 

V. 42 Så mätte man förr, sträckor, meter och centimeter. Läxa 8, tabellträning.

 

V. 43 Geometriska objekt, decimeter och millimeter. Läxa 9, tabellträning.

 

V. 45 Omkrets, diagnos 3, repetition. Läxa Tabellträning.

 

MULTIPLIKATION OCH DIVISION.

 

Mål:

 

Förstå hur addition och multiplikation hör ihop.

 

Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5*60, 5*600.

 

Kunna multiplicera tal som 3*47 och 2*536.

 

Förstå hur multiplikation och division hör ihop.

 

Kunna använda kort division.

 

Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.

 

V. 46 Addition och multiplikation. Läxa 10, tabellträning.

 

V. 47 Multiplikation och division hör ihop. Läxa 11, tabellträning.

 

V. 48 Multiplikation med tiotal och hundratal. Läxa 12, tabellträning.

 

V. 49 Kort division, diagnos, repetition och fördjupning. Läxa 13, tabellträning.

 

TABELLER OCH DIAGRAM

 

Mål:

 

Kunna hämta fakta ur tabeller.

 

Ordna fakta i en tabell.

 

Läsa av och förstå stapeldiagram.

 

Göra en avprickningstabell.

 

Rita stapeldiagram.

 

V. 50 Tabeller och diagram, stapeldiagram. Läxa 14, tabellträning.

 

V. 51 Rita diagram. Läxa tabellträning.

 

Två prov kommer att läggas in under höstterminen, meddelas i god tid.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback