Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Ångelstaskolan, Engelska, åk 2

Ångelstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Under åk 2 kommer du att få utvidga ditt ordförråd i engelska. Du kommer att få ta del av tydligt talad engelska från filmer och från läroboken " Good Stuff 2 ". Du kommer att få prova att skriva på engelska. Du kommer att träna att tala engelska med hjälp av vanliga ord och fraser.

Mål 

Du ska kunna:

 • presentera dig själv och en kompis  
 • ord inom områdena: frukter, maträtter, djur, veckodagar, möbler, färger, räkneord, månader, kroppsdelar, familjen, kläder och högtider 
 • förstå och tolka innehållet i enkelt talad engelska och i olika slags enkla texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift (enkla och vardagliga ord och begrepp)

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få träna genom att:

 • lära dig ord och begrepp på engelska
 • se filmer på engelska.
 • lyssna till uppläst text från läroboken "Good Stuff 2"
 • prova på att skriva enkla meningar på engelska.
 • delta i övningar/lekar där du pratar engelska med dina kamrater
 • sjunga enkla sånger på engelska

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • förstå enkla ord och instruktioner vid tydligt talad engelska
 • använda enkla ord och meningar muntligt
 • delta i de olika aktiviteterna under lektionerna
 • ställa och besvara inövade enkla frågor i bekanta situationer
 • använda inövade ord och fraser
 • läsa och förstå bekanta ord

Du kommer att få visa dina förmågor när du:

 • använder ord och begrepp på engelska
 • skriver enkla meningar på engelska.
 • deltar i övningar/lekar där du pratar engelska med dina kamrater
 • sjunger enkla sånger på engelska

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback