Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

English Speaking Countries in Africa

Vågbroskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Under några veckor framöver kommer vi arbeta med kapitlet English Speaking Countries in Africa i vår engelskbok Awesome 9. Vi kommer även parallellt ha andra skriv- och taluppgifter. Texterna som vi kommer bearbeta i Awesome 9 kommer på ett eller annat sätt handla om engelskspråkiga länder i Afrika, de enskilda skriv- och taluppgifterna kommer att handla om ”English Speaking Countries”.

 

Så här arbetar vi med planeringen English Speaking Countries in Africa

  • Vi arbetar utifrån två olika texter som har med engelskspråkiga länder i Afrika att göra. Du kommer att få lära dig använda många nya ord och uttryck.

 

  • Det blir en hel del diskussioner både i par och större grupper

 

  • Vi tränar hörförståelsen både i helklass men också enskilt

 

  • Du tränar ord och uttryck i quizlet.com och på ovningsmastaren.se

 

  • Ni kommer att genomföra muntliga presentation om ett engelskspråkigt land samt skriva en omfattande uppsats som ni även ska ge kamratrespons på.

 

  • Vi går tillsammans igenom instruktioner på presentationen och hur uppsatsen ska skrivas.

 

  • Varje vecka blir du tilldelad glosor via quizlet (glosläxa är alltid på sista engelsklektionen för veckan, dvs torsdag).

 

 

Bra hemsidor: 

https://webenglish.se/english-speaking-countries/

https://www.learning-english-online.net/more/cultural-studies/english-speaking-countries/nigeria/


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback