Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska, Bild, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Bondgårdsdjur

Kvarnbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Under hösten kommer vi att lära oss om olika bondgårdsdjur. Du kanske kan namnet på några av dem. Kan du några djurläten? Visste du att kor har fyra olika magar. Vet du vad idisslar betyder? Om inte kommer vi att lära oss det och mycket mer. Du kommer att läsa och skriva texter om djur, växter och maskiner som finns på bondgården. Vi kommer också att lära oss om näringskedjor kopplade till bondgården och lära oss vad vi kan få från växter och djur på bondgården.

 

Förmågor?

Du ska få utveckla förmågan/förmågorna:

Att lära känna djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. 

Du ska lära dig enkla naturvetenskapliga undersökningar. 

 

Du ska lära dig dokumentera med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg. 

Vad?

Du ska namnge några bondgårdsdjur, ko, gris, får, höns. Du ska lära dig vad de äter, var de bor, hur de låter, hur de ser ut och vad man får från de olika djuren. Du ska känna till sädesslagen vete, råg, havre och korn sortera dem efter olika egenskaper samt beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Vidare ska du lära dig om matens väg från bondgård till butik.

 

Hur?

  • Vi ser på faktafilmer och läser faktatexter.
  • Vi lär oss expertord.
  • Vi jobbar med att skriva faktatexter i grupp och enskilt.
  • Vi diskuterar och samtalar.
  • Vi dokumenterar genom att måla, rita, skapa och skriva.
  • Vi besöker en bondgård.
  • Vi tillverkar eget smör.

 

Expertord

Ko-familjen: tjur, ko, kalv, idissla juver, spene, skinn, råmar

Fårfamiljen: bagge, tacka, lamm, ull, bräker.

Grisfamiljen: galt, sugga, kulting, tryne, klövar, grymtar.

Höns-familjen: tupp, höna, kyckling, värper, fjädrar, kacklar, gal .

 

 


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Följa en instruerande text för smörtillverkning.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback