Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

Datorer och programmering åk 5, Ht 2021

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om datorer och programmering samt testa på att skapa egna programmeringsuppgifter.

Varför ska du lära dig om datorer?
Idag är datorn ett av våra vanligaste kommunikationshjälpmedel. Programmering finns överallt omkring oss. Allt som är digitalt är programmerat och nu när digitaliseringen ökar blir det ännu viktigare för oss att ha förståelse för dessa produkter, och för teknikens roll i våra liv. I det här arbetsområdet tränar eleverna på att använda modern teknik för att lösa problem samt få kunskap om datorer och hur de fungerar.

 

Vad ska du lära dig under det här arbetsområdet?
När vi har arbetat klart ska du:

- kunna följa och skapa enkla programmeringsuppgifter. 
- kunna välja och pröva dina idéer.
- ha kunskap om några av datorns delar och beskriva vad de har för uppgift.  
- kunna diskutera hur datorn har påverkat (för- och nackdelar) individ, samhälle och miljö. 

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

  • Vi kommer ha genomgångar.
  • Vi kommer gemensamt ha högläsning, varvat med egen läsning.
  • Vi kommer se på filmer.
  • Vi kommer ha diskussioner i par/grupp och helklass.
  • Vi kommer arbetat med uppgifter enskilt, i par och i grupp.

 

Hur ska du examineras? 

  • Jag lyssnar på hur du muntligt deltar i diskussioner i helklass. 

  • Jag lyssnar på hur väl du formulerar dig i diskussion med andra.

  • Jag tittar på hur väl du formulerar dig i skrift.
  • Jag tittar på hur du följer och skapar programmeringsuppgifter, samt hur du väljer och testar dina idéer.  

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback