Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Tabellträning i steg - multiplikation/division

Centralskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Du ska träna dagligen för att automatisera multiplikationstabellerna och divisiontabellerna i syfte att utveckla din matematiska förmåga att beräkna tal med huvudräkning. Genom att automatisera tabeller kommer det även gör det enklare för dig att i framtiden lösa såväl rutinuppgifter som problemlösningar på ett mer effektivt sätt.

Arbetsgång

Som läxa varje vecka kommer du träna de tabeller som du blir tilldelat. Du kommer kunna träna tabellerna via skolplus, bingel och tabellkort. Varje torsdag kommer vi ha ett test för att se om du kan gå vidare till nästa steg. Att automatisera ett steg innebär att man klarar 40 tal på 2 min och 30 sek och har minst 38 rätt.

Steg 1 multiplikationstabell 0-5

Steg 2 multiplikationstabell 0-7

Steg 3 multiplikationstabell 0-10

Steg 4 Division med 1-5 i nämnaren

Steg 5 Division med 1-9 i nämnaren

Steg 6 Multiplikation + division


Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen
Tabellträning i steg Multiplikation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter