Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Teknik, "de enkla maskinerna" och lekplatsen

Ätranskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Du kommer lära dig mer om de enkla men supersmarta lösningarna som kilen, hävstången, lutande planet, hjulet och skruven. Som avslutning får du konstruera en modell på ett lekredskap som skulle kunna finnas på en lekplats där någon/några av de "enkla maskinerna finns med.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • Hitta några tekniska lösningar i vardagen där enkla maskiner (hävstången, kilen, lutande planet, hjulet eller skruven) ingår.
 • Hantera och sammanfoga material när du konstruerar modeller.
 • Göra en idéskiss till ett lekredskap där någon/några av de enkla maskinerna ingår.
 • Skapa en fysisk modell av lekredskapet utifrån din idéskiss.
 • Använda ord och begrepp för att beskriva hur lekredskapet fungerar ex. tyngdkraft, jämvikt och balans samt vilka material som används i din modell.

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma:

 • Hur väl du kan visa och beskriva hur de enkla maskinerna används i lekredskapet och andra föremål runt omkring oss i vardagen.
 • Hur väl du kan göra en skiss, som andra kan förstå, av ditt lekredskap.
 • Om lekredskapet innehåller någon enkel maskin.
 • Hur självständig du är och hur du driver ditt arbete framåt.
 • Hur väl du kan utforma en modell av ett lekredskap utifrån din skiss.
 • Till hur stor del du kan beskriva vilka material du använt till din modell, vilka egenskaper materialet har och hur du sammanfogat dem.
 • Om du använder tekniska begrepp på ett korrekt sätt t.ex. balans, hävstång, ramp, kil m.m.
 • Hur väl du gör en självvärdering på vad som fungerat bra, mindre bra och vad som kunde förbättrats ytterligare under arbetets gång.

 

 

Undervisning och arbetsformer

 • Se film om de enkla maskinerna och NO-TV
 • Göra tester för att se hur hjul, lutande planet och hävstångsprincipen fungerar.
 • Undersöka lekredskap.
 • Testa oss fram hur olika material kan sammanfogas.
 • Undersöka olika material och deras egenskaper.
 • Göra enkla skisser och modeller.
 • Bygga lekredskap som innehåller någon/några enkla maskiner.
 • Vilken bild av 4 olika föremål som ska bort. Jämför och argumentera.
 • Diskutera och samarbeta i par och i grupp.
 • Redovisning.

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback