Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Bild åk 3

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Nu är vi kreativa tillsammans! Du ska få vara kreativ och bland annat göra olika framställningar med olika tekniker, material och redskap. Vi ska också analysera bilders uttryck och vad de vill säga oss!

Syfte:
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Överallt, runt omkring oss finns bilder som ska informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Det är viktigt att ha kunskap om bilder, att kunna kommunicera med hjälp av bilder och att kunna prata om bilder för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Skapa egna bilder
 • Använda olika verktyg, material och tekniker för att skapa bilder
 • Samtala och reflektera om bilder
 • Prova och ompröva olika redskap och tekniker.
 • Använda Ipad för att fotografera och göra lätta redigeringar

Undervisningens innehåll

Vad?

Du kommer att:

 • göra bilder till våra tema.
 • göra bilder till sagor, berättelser och faktatexter.
 • arbeta med olika verktyg, material och tekniker.
 • samtala om dina egna och andras bilder.                                                                     

Hur?

Vi kommer att:

 • teckna
 • måla med vattenfärg, pastellkritor och färgpennor
 • vika, klippa
 • titta på och diskutera bilder från böcker och reklam
 • fotografera med hjälp av Ipad och göra lätta redigeringar.
 • arbeta med olika material.

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Delta aktivt i undervisningen. 
 • Provar och omprövar olika tekniker och redskap.
 • Du deltar vid samtal och diskussioner, framför dina åsikter och använder dig av de begrepp som du har lärt dig.

 

Detta ska bedömas

Din förmåga att:

 • Skapa och framställa bilder 
 • På ett säkert sätt för dig själv och för andra använda dig av olika redskap i ditt skapande. 
 • Samtala och diskutera dina och andras bilder samt ge respons. 
 • Använda olika tekniker inom tecknande och måleri. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Matriser i planeringen
Bild åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback