Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Spanska åk 7 HT 21

Vinsta grundskola västra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Nu fördjupar du dina kunskaper i spanska!

Spanska åk 7

 

Tid

23 augusti – 22 december 2021

Du ska utveckla din förmåga att

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Från kursplanen i Moderna språk, Lgr11

Mål med undervisningen

Då vi arbetat färdigt med området ska du även kunna

 

o   berätta om dig själv och din familj och att fråga andra om samma sak

o   alfabetet, färger och siffror

o   berätta vilka språk du talar och varifrån du kommer

o   benämna kläder, utseende och färger

o   fråga och berätta varifrån någon kommer

o   berätta om en person

o   en del fakta och geografi om Spanien och Latinamerika

 

Undervisningens upplägg och innehåll

Genomgång av läraren inför varje nytt moment. Vi tränar tillsammans på texter, uttal, ord och fraser. Arbete med övningar både enskilt, i par, i grupper och i helklass. Vi arbetar med ordförråd och förståelse, vi tränar även stavning, och grundläggande grammatiska strukturer. Vi utgår från vår projektbeskrivning i Skolplattformen och i Teams och använder oss mycket av digitala hjälpmedel såsom Youtube för exempelvis hörövningar och digitala hjälpmedel. Vi arbetar med läsförståelser, hörförståelser, samt muntliga och skriftliga övningar. Vi använder oss av läroboken Qué Bien 7.

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du utvecklat dina förmågor med hjälp av kunskapskraven för Moderna språk:

 

  • under ditt arbete på lektioner
  • i diskussioner
  • på inlämningsuppgifter, förhör eller prov

 

Kunskapskraven kan också vara ett bra underlag i ditt eget arbete när du löser uppgifter.

 

Preliminär planering HT 21

 

34

Presentation av läraren. Information. Ny bok ¡Qué bien 7!

Introduktion till den spansktalande världen

35

Repetition. Studieteknik. Planering

36

Kap. 1A. En la playa. Un encuentro.

37

Kap. 1A

38

Kap. 1B. En la ciudad. América Latina. La familia.

39

Kap. 1B.

40

Kap. 1C En la caferería. Mapa de Europa

41

Kap. 1C

42

Kap. 2A ¡Socorro! La ropa. El abecedario.

43

Kap 2A

44

Höstlov

45

Repetition inför provet

46

PROV KAP 1A, 1B, 1C

47

Kap. 2B El crimen. Descripciones de personas.

48

Kap. 2B

49

ELEVENS VAL

50

AVSLUTNING

 

Läxa ges varje vecka, för dagar och innehåll se Skolplattformen.

 

 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Pernilla Torres

Pernilla.torres@edu.stockholm.se


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läxa spanska till 27/10
Prov spanska (tis och ons)

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback