Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Räkna skoldagar

Linehedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Vi räknar skoldagar och kopplar det till matematik.

 

Matematik: räkna skoldagar

 

Du ska träna din begreppsförmåga, din förmåga att kommunicera matematik och din förmåga att resonera kring talföljd och ordning. 

 

Efter arbetsområdet ska du kunna räkna till hundra, du ska kunna benämna tal inom talområdet 0-200 och förstår hur man kan använda dessa för att förklara antal och ordning. Du ska kunna placera ut tal på en tallinje. Efter detta arbetsområde ska du även kunna använda matematiska begrepp som udda och jämna tal, före och efter, ordningstal, ental, tiotal och hundratal.Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback