Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska, Kemi, Fysik, Historia, Idrott och hälsa, Teknik, SO (år 1-3), Bild, Svenska som andraspråk, Religionskunskap, Slöjd, Geografi, Matematik, Biologi, Musik, Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Färglära år 4 - 6 Nybohovsskolan 4-6

Nybohovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

En sammanfattande text om området, gärna något som får eleverna nyfikna på området eller med verklighetsanknytning. Varför ska vi arbeta med detta?

                                                      Utbildningsförvaltningen Nybohovsskolan

 

 


Pedagogisk planering åk 4-6

 

Ämne: Bild
Arbetsområde: Färglära
Tidsperiod: V.35-36

 

Syfte: 

-          Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

-          Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

 

-          Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Mål:

-         I undervisningen ges eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen bidrar till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den uppmuntrar eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

 

Metod:

-          Jag kommer ha genomgångar kring färgernas betydelse och kring hur man blandar färger för att skapa andra färger. Du kommer att arbeta med olika uppgifter där du övar på att blanda färger.

-          Uppgifterna handlar om:

 

-          Grundfärger, sekundärfärger, komplementfärger

 

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt:

 

-          Eleven presenterar val av bild

    -     Samtal om bilder

 

 

Formativ undervisning (Återkoppling under arbetets gång): 

 

- Återkoppling.

 

 

Delaktighet/inflytande:

 

-          Val av bild.

 

Utvärdering efter arbetsområdet:

 

- Muntlig utvärdering


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kopia av Pedagogisk planering Nybohovsskolan 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback