Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Ljudsätta sagor

Klämmestorpsskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 14 september 2022

Vi jobbar med olika sagor och tillsätter ljud för att förstärka vissa delar av sagan.

Målet med undervisningen

Målet är att du ska få en större förståelse för hur ljudet påverkar människan och hur ljud/musik kan användas i olika sammanhang för att förstärka situationen.

 

Så här ska vi arbeta

Vi ska arbeta med det här projektet i 4 lektioner.
Klassen delas in i grupper med 3 elever i varje. Varje grupp får en saga tilldelat sig.
I gruppen läser ni sagan så att alla vet hur den går.
Därefter planerar ni in var det passar att ha ett ljud samt vilken typ av ljud ni vill ha.
Sen får ni några lektioner på er att leta upp de ljud ni vill ha. Antingen är det ljud ni skapar själva på olika sätt, eller så kan ni leta efter ljudfiler på youtube som passar.
Under den sista lektionen ska de olika grupperna läsa upp sina sagor för oss andra i klassen och ta med de ljud de valt.

 

Det här ska bedömas

Jag bedömer din förmåga att förstå hur musik och ljud påverkar oss människor.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Gestaltning av idéer genom att musicera och genom att kombinera musik med andra uttrycksformer.

Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle. Hur musik kan uppfattas och användas i vardagliga och högtidliga sammanhang.

Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika uttrycksformer kan samspela.

Eleven urskiljer och ger med viss säkerhet exempel på instrument och musikaliska karaktärsdrag i olika typer av musik. Dessutom uttrycker eleven viss förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i något sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Din saga