Skolbanken Logo
Skolbanken

Jämvikt, Junibacken

Storskiftets förskola, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Spontant lärtillfälle vid frukost, barn inspireras av kompisar samt vi vuxna implementerar nya begrepp

Syfte

Fördjupa barnens intresse för jämvikt och tyngdpunkt.

Väcka frågeställningar om jämvikt, lika -olika, tung - lätt.
Ge barnen möjlighet att uppleva, utforska, skapa och experimentera dessa begrepp genom olika aktiviteter.

Vad är jämvikt?

Hur blir det jämvikt?

Mål

Vårt mål är att barnen ska få möjlighet att:

  • Förändra sitt kunnande genom att få experimentera och undersöka fysikaliska fenomen som t.ex. tyngdkraft, hävstångseffekt och vikt.
  • Utveckla sin matematiska förmåga och sina språkliga färdigheter och lära sig nya begrepp.
  • Utveckla sina intressen inom naturvetenskapen och få en grundförståelse för naturvetenskap.

 

 

Naturvetenskap

Här beskriver vi barnens förändrade kunnande inom naturvetenskapen

 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Uppföljning sker kontinuerligt


Läroplanskopplingar

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback