Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

De fyra räknesätten, algebra och funktioner

Långbrodalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Efter avslutat arbetsområde ska du: Kunna räkna de fyra räknesätten med uppställning Kunna räkna multiplikation med två faktorer, ex. 33 ∙57 Kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 Kunna prioriteringsregeln Veta vad heltal är Veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav t.ex. X eller Y Förstå och kunna skriva algebraiska uttryck Lösa ekvationer Kunna lösa funktioners värde Kunna skriva funktioner

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med de fyra räknesätten, algebra och funktioner

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. 

Vi arbetar i bok och på mini-whiteboards.

Vi arbetar enskilt och tillsammans med andra.

Vi löser rutinuppgifter och problemlösningsuppgifter enskilt och tillsammans med klasskamrater. 

 

Vad ska du lära dig?

Se matris

Hur ska du visa att du lärt dig?

Genom aktivt deltagande under lektion.

Exit note

Prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
De fyra räknesätten, algebra och funktioner
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback