Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Musikutställning - åk 6

Klämmestorpsskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Du ska skapa en utställning som består av både bild, text och musik.

Målet med undervisningen

Målet är att du ska få förståelse för hur musik, bild och text kan höra ihop samt hur det påverkas oss människor.  

 

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar med det här projektet under 6 lektioner.
Vi har en genomgång där vi repeterar vad vi under åk 5 pratade om när det gäller hur musik och ex film kan kopplas ihop. Vi pratar också om hur uppgiften ska gå till.
Därefter delas ni in i grupper med 3 elever i varje grupp. Er uppgift är därefter att skapa en utställning som innehåller en bild, passande musik och en rubrik som knyter ihop allt. Allt ska kopplas ihop genom att ni i gruppen diskuterar vilken känsla bilden ger er och musiken (samt texten) ska sedan hjälpa till att förstärka den känslan. Detta får ni 2 lektioner till att göra.
Under lektionerna 3 och 4 presenterar grupperna sina utställningar för oss övriga i klassen.
Under lektionerna 5 och 6 ska du jobba enskilt med att svara på frågor som rör ämnet och utställningen.

 

Det här ska bedömas

Jag bedömer din förmåga att koppla ihop musik med bild och text.
Jag bedömer din förmåga att beskriva hur musik kan påverka människor.
Jag bedömer din förmåga att beskriva vad det är du hör i musiken som skapar känslan du valt.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Utställning - åk 6
Text om musikens påverkan

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback