Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Matens Kemi NTA

Långbrodalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Eleverna utvecklar en rad erfarenheter och kunskaper om vilka näringsämnen som finns i maten vi äter, hur de bildas i naturen och vad som händer med dem i kroppen.

Vad ska vi arbeta med?

Du kommer att arbeta med att:

 • undersöka egenskaper hos olika livsmedel i fast form och fem olika livsmedel i flytande form
 • lära dig olika metoder för att undersöka om olika livsmedel innehåller stärkelse, socker, proteiner eller fett
 • träna på att skriva förutsägelser
 • planera undersökningar, upptäcka genom att observera, beskriva och dokumentera resultat av olika tester 
 • dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning
 • dra slutsatser och jämföra resultat
 • lära dig att säkerhetsregler är viktiga då man arbetar med kemiska ämnen och hur viktigt det är att vara noggrann och arbeta systematisk
 • använda alla dina nya kunskaper för att planera och genomföra en serie undersökningar
 • läsa texter om matens innehåll och dess betydelse för hälsan och diskutera hur viktigt det är att dessa ämnen ingår i den mat vi äter

 

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att jobba:

 • med att ta del av genomgångar till varje nytt uppdrag
 • i par eller mindre grupp praktisk (förbereda, utföra, plocka undan, de olika uppdragen)
 • enskilt (göra förutsägelser, föra anteckningar med resultat och reflektion)
 • med att läsa texter om olika näringsämnen och svara på frågor till texterna. 
 • med att planera och skriva instruktioner som går att följa för att genomföra en undersökningen.

Vad ska du lära dig?

Du ska utveckla förmågan att:

 • genomföra undersökningar (följa givna planeringar, kunna använda olika metoder och välja rätt metod)
 • formulera egna frågeställningar och planeringar
 • dokumentera
 • använda material, utrustning och kemiska ämnen på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du blir bedömd på:

 • din förmåga att granska ,kommunicera och ta ställning
 •  hur du formulera en hypotes/ förutsägelse
 •  hur du genomför undersökningen på ett systematiskt sätt så att resultaten blir tillförlitliga
 • hur du dra slutsatser utifrån dina resultat
 • hur du genomför uppdragen efter en given planering
 • hur du använder ämnesspecifika begrepp.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matens kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback