Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

Sommar

Ekkälleskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Vi kommer att lära oss om hur det ser ut i naturen på sommaren och varför det ser ut så. Hur kan man känna att det är sommar? Varför blir det sommar? Vi kommer att lära oss om flera olika djur, bär och insekter. Vi kommer även prata om livet på en bondgård och vad som händer där. Vi använder oss mycket av NO-boken(PULS).

Årstiden sommar! 

Undervisning 

  • Du kommer att arbeta kring texterna i NO-boken PULS. Vi kommer att prata om varför det blir sommar, hur man vet att det är sommar, hur det ser ut på sommaren, en del av djuren man ser på sommaren, en del av växterna och bären. Vi kommer att prata om grodans livscykel och skapa en egen liten groda i papper med grodans utveckling på. Det blir också prat om några olika insekter samt om ormar. Djur och växter på en bondgård kommer vi också att lära oss om. Vi kommer att skriva fakta på iPad.

 

Bedömningsformer 

Du kommer att bedömas genom dina skrivna texter och hur aktiv du är på lektionerna. Vi kommer även ha ett litet test som görs på iPad i Google. 

Bedömning läggs så småningom upp på Unikum.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter