Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SFIKUD91

SFI D - "Att leva i Sverige"

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

I det här arbetsområden kommer du att få öva mer på att läsa, skriva, tala och höra svenska. Du kommer också får lära dig mer om hur det fungerar att leva i Sverige.

Övergripande planering 30/8 - 11/10

Vi arbetar främst med kapitel 1. "Att leva i Sverige" i Lunis.

Vi har lektion på Teams måndagar och tisdagar. Klockan 08:30-10:00 & 10:20-11:50 har vi lektion tillsammans. Sedan får du en läxa/uppgift du ska göra själv efter lunch. Onsdagar, torsdagar och fredagar arbetar du på Solkraft. 

För att du ska få närvaro hela dagen krävs att du är med på lektionerna 08:30-11:50 och att du försöker göra läxan på eftermiddagen.

 

 

v. 35

Måndag

Tisdag

 

·        Kap 1 Lunis - 2. Det här är Staffan

·        Kap 1 Lunis - 3. Intervju med en fastighetsskötare s. 1-3

·        Kap 1 Lunis – 3, s. 4-7

 

·        Kap 1. 4 - Skaffa lägenhet

·        Höra C/D 19 & 20. På jobbet

v. 36

Måndag

Tisdag

 

·        Kap 1. 4 - Skaffa lägenhet

·        Läxa

·        Kap 1 Lunis 5. Skriv mejl

·        Kap 1. 6 - Träna substantiv

·        Läxa

v. 37

Måndag

Tisdag

 

·        Kap 1. 7 - Att bo i Sverige, gå igenom text och s. 2-4

·        Kap 1. 7 - Att bo i Sverige, gå igenom s. 5-9

·        Drömmen om ett jobb, kap 1

·        Kap 1. 8 - Vem säger vad om sitt boende?

·        Kap 1. 9 - Flytta till Sverige

·        Drömmen om ett jobb, kap 2

v. 38

Måndag

Tisdag

 

·        Kap 1. 10 - Kommunerna i Sverige text och s. 2,3

·        Kap 1. 10 - Kommunerna i Sverige text och s. 4-6

·        Drömmen om ett jobb, kap 3

·        Kap 1. 11 - Vad gjorde du i helgen?

·        Kap 1. 11 - Vad gjorde du i helgen?

·        Drömmen om ett jobb, kap 4

v. 39

Måndag

Tisdag

 

·        Kap 1. 12 - Allemansrätten text och s. 2, 3, 4

·        Kap 1. 12 - Allemansrätten s 5-7.

·        Drömmen om ett jobb, kap 5

·        Kap 1. 14. Vem styr Sverige? Text och s. 2-5

·        Kap 1. 14 s. 6-10

·        Kap 1. 13 - En lördag i parken

 

v. 40

Måndag

Tisdag

 

·        Kap 1. 15 - Tio fakta om Sverige

·        Kap 1. 16 - Skriv meddelande

·        Drömmen om ett jobb, kap 6

·        Kap 1. 17 Ett dilemma

·        Repetera kapitel 1

·        Repetera kapitel 1

 

v. 41

Måndag

Tisdag

 

·        Repetera kapitel 1

·        Kapiteltest

·        Drömmen om ett jobb, kap 7

·        Ev. start kapitel 2.

 

Test och prov

I slutet av alla kapitel i Lunis är det ett kapiteltest. Det testet gör alla elever.

När du är redo och börjar vara klar i D-kursen, får du göra ett nationellt prov på Campus i Skellefteå.

 

Varför ska jag studera?

Ju mer svenska du lär dig desto bättre kommer det att gå att leva och arbeta i Sverige.

Om du får betyg i D-kursen är du klar med SFI och kan börja studera Grundläggande svenska.

 

Hur ska jag lära mig snabbare?

- Studera mycket, du kan till exempel göra kurs C/D i Lunis när du är ledig. Om du studerar extra hemma 20 minuter varje dag så har du studerat 122 timmar på ett år.

- Gör samma uppgift i Lunis många gånger. Då kommer du ihåg bättre.

- Använd en skrivbok och penna när du studerar. Skriv upp svåra ord, översätt dem, skriv av texter och annat du tycker är viktigt.

 

- Läs böcker och tidningar. Skriv av texter för hand. Titta på svensk TV. Lyssna på svensk radio. Försök prata svenska på jobbet. Prata på ditt hemspråk med dina studiekamrater om svenska. 


Läroplanskopplingar

sin förmåga att läsa och skriva svenska,

 sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,

sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,

 sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,

ett gott uttal,

 insikter i hur man lär sig språk,

inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,

 sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation,

Matriser i planeringen
Kunskapskrav kurs D Sfi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback