Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

NAIADM0

Administration av nätverks- och serverutrustning

Kungshögaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Kursen ger dig kunskaper i hantering av (främst) Windows server. Du får lära dig användaradministration, säkerhet, avancerad diskhantering med backup och grundläggande hantering av Active Directory.

Examensmål

Efter examen ska du kunna arbeta som administratör för servrar med Microsofts operativsystem.

Syfte

Kursen ska ge dig

 • Kunskaper om uppbyggnad, funktion och syfte med servrar samt olika typer av nätverk.
 • Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i dator- och kommunikationssystem.
 • Färdigheter i att utföra optimering, administration och diagnostisering av, samt åtgärda fel i, dator- och kommunikationssystem.
 • Förmåga att använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt att dokumentera sitt arbete.

Målbild

Jag kommer att bli en skicklig servertekniker med goda kunskaper och färdigheter i installation, administration och felsökning av operativsystem och programvaror. Jag kommer också att kunna hantera grundläggande funktioner i Microsoft Active Directory.

 

Studieteknik, tillvägagångssätt

Stor del av kursen är ”Hands-On”. Vi arbetar huvudsakligen med virtuella datorer i Oracles VirtualBox. 

Centralt innehåll

 

 • Nättopologier, dvs. på vilket sätt olika noder i nätverk är kopplade till varandra.
 • Konfigurering av anslutningstjänster till nätverkslagringsplatser.
 • Konfigurering av system och hantering av funktionsfel.
 • Hantering av olika former av nätverksutrustning, till exempel switchar, routrar och gateways. Utrustningens funktion och användningsområde.
 • Hantering av strömbortfall i en servermiljö och konfigurering av larm vid driftavbrott. Implementering av driftsäkerhet på såväl disknivå som elkraftsnivå.
 • Övervakning av nätverkstrafik och klienter samt hantering och övervakning med SNMP (Simple Network Management Protocol).
 • Skydd av servrar och klienter i nätverksmiljö med hjälp av mjukvara och hårdvara.
 • Kryptering av kommunikation mellan nät och servrar.
 • Systemintegration, till exempel samordning av inloggning och auktorisering till olika system.
 • Hantering och konfigurering av brandväggar.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel personuppgiftslagen. Policydokument.
 • Felsökningsmetodik.

Repetition

Stor del av lektionstiden ska läggas på repetition. Repetitionen kommer att vara varierad och i sig innebära att man måste tillämpa förvärvade kunskaper. För att få förståelse för betydelsen av repetition, se nedan.

 

Examination

Kunskaper och färdigheter i den här kursen bedöms genom kontinuerlig kontroll av kunskaper och arbetsinsatser under lektionstid, praktiska övningar, samt genom ett fåtal vanliga kunskapsprov.

Arbetsområden

Allmän hantering, gränssnitt

 Initial konfigurering, navigering i gränssnittet, hantering av grundläggande funktioner, installation och konfigurering av tjänster.

DHCP

Allmänt, planering av scope, reserverade adresser, hantering av DHCP-server, options.

Användarhantering

Lokal användarhantering, användarhantering i Active Directory.

Diskhantering

Hantering av hårddiskar i Windows Server 2016. Upprättande av redundanta system, återställning av fallerad RAID.

Backup

Förståelse för vikten av backup. Olika sätt att ta backup (lokal extern, offline), olika typer av backup (fullständig, partiell, inkrementell osv).

Hantering av strömbortfall

Strömbortfall är dåligt!

Kontohantering

Hur man sköter användarkonton och grupper i en server och i ett AD.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Administration av nätverks- och serverutrustning
Uppgifter
Skapa en nätverksmiljö baserad på Windows Server 2016
Skapa en nätverksmiljö baserad på Windows Server