Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Svenska 1

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Följande moment kommer vi att arbeta med: se nedan.

Berättelse kring oss - litteratur.

Skriva - referat, argumentera, recensera.

Olika sidor av språket: Dialekter, sociolekter, kronolekter samt språk och kön.

Språkriktighet.

Muntlig framställning.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter