Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Biologi Utkik - Natur och samhälle åk 6

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Vi ska lära oss om hur de olika livsformerna på jorden kan delas in och hur Carl von Linné har påverkat arbetet. Vi ska diskutera celler, vad olika livsformer behöver för att överleva och hur de förökar sig.

Det här ska du känna till:
Carl von Linné, cellen, organism, domäner, art, familj, släkte, fotosyntes, klorofyll, frön sporer

 

Så här kommer vi att arbeta:

  • Vi kommer att arbeta med biologi 4-6, Utkik digitalt.
  • Vi har gemensamma genomgångar och läser texterna och pratar om de nya begrepp vi möter.
  • Vi skriver tankekartor och sammanfattande texter där de nya begreppen finns med.
  • Vi kommer att titta på filmer och svara på diskussionsfrågor. 
  • Vi kommer att använda det digitala materialet till biologiboken. 

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Jag kommer att bedöma dina texter och din medverkan i diskussioner på lektionerna samt prov.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Matriser i planeringen
Kopia av Faktatext och informationsinhämtning
Matris för bedömning av arbete om ryggradslösa djur
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback