Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Alfabetet

SpråkCentrum, Huddinge · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Vi kommer att arbeta med arbetsområde alfabetet under hela terminen för nybörjare. Vi kommer att läsa olika typer av enkla sagor och bildböcker.

Syfte (ordagrant från Lgr)

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

– använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 

Centralt innehåll (ordagrant från Lgr)

 

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

– Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

– Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

– Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

 

Tala, lyssna och samtala

– Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

Berättande texter och sakprosatexter

– Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker […] sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas

 

 

Konkretisering av mål

 

Du ska:

Läsa:

• Känna igen alla bokstavsformar

• Koppla rätt bokstavsljud till rätt bokstavstecken

• Höra hur många ljud ett ord består av

• Kunna identifiera första och sista ljudet i ord

• Ljuda samman språkljud

• Dela upp ord i språkljud

• Läsa vanligt förekommande ord som ordbilder

• Läsa enkla nya små ord

• Läsa enkla meningar och förstå innehållet

• Visa intresse för läsning

Skriva :

• Kunna skriva alla bokstäver rätt

• Göra mellanrum mellan ord

• Inte blanda stora och små bokstäver

• Klara ljudbaserad skrivning av enstaviga ord

• Klara ljudbaserad skrivning av två- och ibland flerstaviga ord

• Skriva enkla meningar eller frågor med stor bokstav och punkt eller frågetecken

 

Arbetsformer/Arbetssätt

 

Vi ska ge exempel på saker som börjar med den aktuella bokstaven.

Du kan rita och måla saker som tillhör den aktuella bokstaven.

Vi ska påpeka skillnader mellan bokstäver på modersmålet och svenska bokstäver.

Vi övar på hur uttalade (enkla och välkända) ordet skrivs (diktamen).  

 

Bedömning

 

I arbetsområdet bedöms i vilken omfattning du kan:

  • Läsa och förstå ålderanpassade texter
  • Skriva ord med mellanrum
  • Börja meningen med stor bokstav och avsluta den med punkt
  • Planera, berätta, skriva eller rita en saga eller händelse
  • Använda språkliga regler såsom stavning och ordföljd när du skriver

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback