Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

5

Idrott och Hälsa - Friluftsliv och utevistelse

Rävekärrsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Häng med ut i naturen!

Syfte

Att få vara i naturen är både roligt och avkopplande. I naturen kan vi tex leka, träna, bygga kojor och plocka svamp. I Sverige har vi allemansrätt vilket ger oss goda möjligheter att få ströva i naturen - men det ger oss också skyldigheter. Hur gör vi för att bevara vår fina natur? Vad betyder ledorden "inte störa och förstöra"?

Vi kommer studera allemansrätten och vi kommer arbeta med vad friluftsliv kan vara för någonting. Genom undervisningen ska du få kunskap om olika förutsättningar för, och upplevelser av, att vara utomhus i olika väder och vid olika årstider.

Arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanen

  • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

  • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Så här kommer vi att arbeta

Gemensam genomgång och diskussion om allemansrätten.

Gemensam genomgång och diskussion om valet av klädsel och utrustning vid utevistelse.

Du kommer att få lära dig hur du kan klä dig enligt lager på lager principen.

Du kommer få ta del av vikten av säkerhet och hänsynstagande under lektionerna. 

Du får delta i lekar och andra aktiviteter utomhus.

Det här kommer bedömas:

 Din förmåga att:

- delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i natur- och utemiljöer och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.

- genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och allemansrättens regler.

 - utföra aktiviteterna på rätt sätt, med säkerhet och hänsyn. 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Utvädering

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback