Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 2

Verksamhetsmål skola fritids 2021/22

Munsö skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Syftet/varför? Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället.

Här nedan presenteras våra förbättringsområden/verksamhetsmål för 2021-22 skola och fritids som vi kommer arbeta med framöver.

 

Förbättringsområde 

Mål 

Indikatorer 

Aktiviteter 

Lärmiljö.  

Alla elever ska känna sig trygga, kunna orientera sig, veta vad som förväntas i lärmiljön i klassrum och på fritids. 

 

Självskattning av lärare och fritidspersonal 

Rektor och ped.utv.ledare  gör en skattning.  

 

Analys av lärarens systematiska utvärdering av undervisningen. 

 

Skifta lokal innan skolstart, investering av vissa nya inventarier. 

Strukturschema för pedagogerna. 

Pedagogerna ska se till att det finns bildstöd i lärmiljön. 

Aktivitetstavla på fritids 

Rektor och ped.utv.ledare gör observationer i verksamhet 

Ta hjälp av EHT-team 

Implementera James Nottinghams tankar genom boken Utmanande Tankesätt. 

 

Elevhälsoarbete 

 

Öka elevernas delaktighet och inflytande. 

 

Resultat av analysen från kartläggningar och formuleringar av nya likabehandlingsmål 

Systematisk dokumentation i Unikum från rullande fritids och elevråd. 

 

Analys av lärarens systematiska utvärdering av undervisningen. 

 

Analys av enkät inför IUP. 

 

Ta hjälp av EHT-team 

Rullande fritids-elevråd. 

Genomföra kartläggningar. 

Analys av kartläggningar. 

Uppföljning av kartläggningar vid Apt och studiedagar. 

Intro-föreläsning i CPS för alla pedagoger. 

 

Implementera James Nottinghams tankar genom boken Utmanande Tankesätt. 

 

Läs och skrivutveckling 

 

Alla elever ska utveckla sin läs och skrivförmåga. 

Resultat av kartläggningar från Bla. Skolverket. Hitta språket, Hitta matematiken. Nationellt bedömningsstöd i taluppfatting och läs och skriv-utveckling. 

STL- Skrivande på talets grund. 

Läshörna i klassrum och fritids. lyssna på ljud, automatisera ordbilder, öva på att lyssna och berätta. 

LTG (Läsning på talets grund) och STL (Skriva sig till läsning) 

Stöd med biblioteket 1 tillfälle varannan veckan. 

Högläsning 

Radioteatern 

Läspar 

Inläsningstjänst och Ugglo 

Arbetsmaterial-Stjärnsvenska-arbeta med läsning, lyssna, skriva sig till läsning. 

Stöd och läxhjälp under fritidstid under vårterminen.

Implementera James Nottinghams tankar genom boken Utmanande Tankesätt. 

 

 

 

Med vänlig hälsning

Cathrine Bruske, rektor


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback