Skolbanken Logo
Skolbanken

Delfinens sommaruppgift

143851 Förskolan Terrassen, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Vi ska tillsammans titta närmare på våra toarullar. I toarullarna har barnen samlat in sitt naturmaterial. Vad kan det vara? Vi vill att barnen ska samlas kring och samtala om sitt uppdrag från i somras. Barnen ska ges möjlighet och uppmuntran till att få berätta och visa sitt naturmaterial för sin kompisar men också vara delaktiga i samlingen och lyssna på varandra.

En första presentation

Vi kommer dela barngruppen i två. Vi ska i liten grupp titta närmare på två toarullar.

Vad som är i rullen är barnets hemlighet. Tillsammans ska vi undersöka och fråga oss...

Hur känns det? Låter det något? Luktar den? Hur är de olika?

Barnen kan få berätta vart någonstans de hittade sitt naturmaterial. 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback