Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Vad leder dörren till?

Ekängens skolor, Linköping · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Ni ska få skapa en bild som visar vad som är bakom dörren ni designat.

Lärmål – vad jag ska lära mig

Se koppling till matris. 

Förmågor som jag kommer att få utveckla

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

Hur jag ska visa mina kunskaper

Du har nu fått rita och designa en egen dörr. Nu är det dags att visa vad som finns bakom din dörr. Endast din fantasi sätter stopp!

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

Tidsåtgång: 2 Lektioner. 

Hur du ska gå tillväga: 
1. Börja med att fundera på vad du vill att din dörr ska leda till och skissa på ideér. 

2. När du funderat och skissat på idéer så får du börja rita vad du ska ha bakom din dörr. Tänk på att du måste rita ut hur stort du ska rita.

3. När du är klar med din teckning så ska du, limma fast den på baksidan av pappret med din dörr på. 

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Matriser i planeringen
Bild åk 4-5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter