Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Beskrivande text (träd)

Vidingsjöskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Vi kommer tillsammans lära oss vad en beskrivande text är, och vad som är typiskt för den texttypen. Arbetsområdet kommer avslutas med en egenskriven text om ett träd.

Period

 

V. 36-42

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Beskrivande text om ett träd.

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Se matris nedan.

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 

Arbeta utifrån cirkelmodellen;

1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet.

 

Läsa olika beskrivande texter, och prata om vad som gör att det är just den texttypen.

Prata om texttypens innehåll, struktur och språk.

Grammatik; texterna är skrivna i presens (nutid).

 

2. Läsa olika typer av beskrivande texter (modelltexter).

 

3. Skriva en gemensam text.

 

Lyssna på när Johanna läser en text om lodjur. Träna på att ta stödord. 

Skriva en text tillsammans i helklass, utifrån de stödorden. 

 

4. Skriva en egen text.

 

Planera en text om ett valfritt träd, utifrån fakta som Johanna tagit fram. 

Skriv din text på iPad (Google Classroom).

Rita en bild till din text.

Kolla checklista och Johannas kommentarer. 

Skriv klart din text och lämna in. 

 

När texten är inlämnad, kommer du att få läsa upp din text för en mindre grupp.

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

 

Muntligt under arbetets gång. 

Skriftliga kommentarer under tiden du skriver din text, och efter inlämnad text. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Matriser i planeringen
Beskrivande text - träd
Uppgifter
Beskrivande text om ett träd

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback