Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Språklek Röd Fjäril

Termiten, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Genom språk och kommunikation stöttar vi som pedagoger barnen att kommunicera och utveckla deras språkliga förmågor.

Vad ska vi göra?

  • Uppmuntra talet och berättandet utifrån barnens förmågor.
  • Arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att utvecklas i sitt språk och i sin kommunikation.
  • Läsa böcker - fysiska böcker, berättelser, flanosagor etc.
  • Arbeta med bilstöd vid samlingar, leksituationer, rutinsituationer m.m. 
  • Uttal och meningsbyggnad 
  • Språklekar
  • Rim och Ramsor
  • Drama
  • Digitala verktyg - iPad, ex. Bornholmslek, Skrivguiden, Ordens Magi m.
  • Introducera bokstäver och skriftspråk 

Varför?

Vi vill stärka barnens språkliga förmåga och ge dem möjligheter att uttrycka sig mångsidigt i lek och samspel, för att förmedla känslor och erfarenheter på olika sätt.

 

Hur?

Genom ett lustfyllt och lekfullt lärande vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp. Vi som engagerade pedagoger uppmuntrar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras utveckling. Att fånga språket i det dagliga arbetet gör att språket är i fokus under hela dagen men i mer specificerad form vid undervisningstillfälle.

Dokumentation

Observationer, Fotografera, filma, anteckningar, reflektion och analys, 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter