Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

3

Att skriva korta och enkla texter!

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 1 september 2021

Du ska få lära dig att skriva i några olika genre.

Till dig som elev:

Du ska få utforska ditt skrivande och skriva olika typer av text både för hand och på ipad.

Arbetsområdet

Du får dokumentera dina tankar och idéer i form av olika genre.

Mål

Känna till och med stöd, i par eller enskilt kunna skriva texter i olika genre så som:

-  argumenterande text

- berättande text

- beskrivande text

- faktatext

- förklarande text

- instruerande text 

- återberättande text

Arbetssätt

Du kommer att skriva både i par och individuellt med hjälp av olika stödstrukturer t ex tankekarta (mindmap), digitala tabkekartor.

Du kommer att arbeta med kompisrespons för att utveckla ditt skrivande.

Redovisningsform

Skrivna texter i olika genre. 

Bedömning

Du kan till stor del självständigt skriva enklare texter.

Du skriver meningar och använder stor bokstav och skiljetecken korrekt t ex punkt i slutet av meningen.

Du bearbetar din text efter att du fått respons t ex från din kompis eller lärare. 

Du skriver texter med typiska textdrag t ex instruktion numrerade instruktioner i en viss ordning.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback