Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Sortera efter ämnes egenskaper

Sandbäcksskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 1 september 2021

Guld, vatten och socker är exempel på ämnen. Trä, tegel och glas är exempel på material. Alla ämnen och material har olika egenskaper. Du ska få lära dig hur man kan sortera dessa och utgå från deras egenskaper.

Syfte med undervisningen

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning. 
 • Genomföra systematiska undersökningar.
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier. 

Så här kommer vi att arbeta

 • Gemensamma genomgångar.
 • Diskussioner/samtal.
 • Arbete enskilt och i grupp.
 • Filmer.
 • Undersökningar.
 • Dokumentation i text och bild.

Det här ska du lära dig

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna göra indelningar av ämnen och material utifrån egenskaperna

 • Utseende
 • Ledningsförmåga
 • Magnetiska egenskaper
 • Löslighet
 • Brännbarhet
 • Surt eller basiskt 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Indelning, sortera, ämne, reaktion, material, egenskap, pH-värde, ledningsförmåga, brännbarhet, löslighet och utseende.

Så här kan du visa dina kunskaper

Bedömning sker löpande i klassrummet. Både vid genomgångar och diskussioner i helklass och vid grupp- och pardiskussioner. 

 • Genom att delta i diskussioner och andra gemensamma övningar (muntligt).
 • Genom inlämning av svar på frågor kring texter som vi läst.
 • Genom att genomföra och dokumentera undersökningar.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback