Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7

Återberättande teater åk 7

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Vi bjöds på teatern "Swede Hollow" av "Teater Sörmland. Utifrån den ska du skriva en återberättande text. Det viktiga i detta arbete är att du skriver i kronologisk ordning så att man kan följa upplevelsen: vad det heter, vilka som spelade och sedan om handlingen och ett motiverat omdöme. Försök att ha med en intresseväckande handling och en tydlig avslutning samt att du jobbar med gestaltande beskrivningar.

 

 

Undervisning - metod och innehåll

1. Få lite bakgrundsfakta om teatern

2. Se teatern

3. I grupp skriva tankekarta och en kortfattad text om teatern

4. Skriva en åeterberättande text

Försök att ta in så många intryck som möjligt under teatern för att minnas till din berättande text. Du skriver din text på dator. 
Under arbetsprocessen så att jag kan ge feedback och hjälp i det fortsatta arbetet med texten. Du har ditt dokument kopplat till classroom under rubrikern "Teater".
       
Tidsplan:

Du ser teatern med din klass under v 35/36. Sen har du tre lektioner på dig att skriva, först gör ni i grupp en tanskekarta och skriver en kort summering av tetaren. Därefter ska du skrive din återberättande text. Under arbetet får feedback och arbeta med berabetning av texten fram till inlämningen

Bedömning

Bedömaningdin förmåga i tre kunskapskrav:

  • Skriva en återberättande text med god språklig nivå.
  • Berättande text - att du  skriver gestaltningar i din text.
  • Berarbeta din text utifrån respons mot ökad tydlighet och kvalitet. 

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

Matriser i planeringen
Återberättande text av teatern "Swede Hoolw"
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback