Skolbanken Logo
Skolbanken

Blåbärets kommande tema

Förskolan Sanda, Umeå · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Vi har nu tillsammans med barnen påbörjat arbetet med att förbereda temat som vi ska ha.

I höst ska vi på Blåbäret arbeta med ett tema som anknyter till de globala målen för hållbar utveckling. Fokus kommer att vara dels på återvinning av olika material och att öva på att välja klimatsmarta färdmedel vid Blåbärets resecentrum. När barnen kommer att leka i resecentret kommer de att få öva sina förmågor att kommunicera och samspela med varandra.

Vi tänkte ha tre olika färdmedel vid resecentret. Det miljövänligaste blir ett tåg som drivs av elektricitet, det näst bästa alternativet blir en hybriddriven buss som drivs av diesel och elektricitet. Det sämsta miljöalternativet blir en helikopter som drivs av flygfotogen.

Barnen ska i sina respektive grupper få vara med och skapa och tillverka rekvisitan till resecentrumet och till de olika färdmedlen. Denna vecka så har barnen fått se informationsfilmer om tåg, vi har intervjuat barnen om deras kompetens i tåg och tågresande. Vid resecentret kommer barnen att få köpa biljetter till olika resmål, för att veta vilka resmål som vi ska ha så tar vi hjälp av barnen genom att fråga dem var man kan och var de vill åka tåg till. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback