Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

1 Matematikboken Alfa

Frötuna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Matematikboken Alfa - kapitel 1

Matematikboken Alfa - kapitel 1

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

  • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde
  • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000
  • kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning 
  • kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och uppställning 

 

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/diagnos.


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Test 5:ans tabell
Test 5:ans tabell

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback