Skolbanken Logo
Skolbanken

Vid brand

Slottsjord Norr ag, Halmstad · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Hur ska vi göra om brandlarmet ljuder? Vart går vi? Hur går vi? Finns det andra saker vi kan hjälpa till med? Vi jobbar med dessa frågor i skolan men kommer också ta emot besök från två riktiga brandsoldater.

Förankring i kursplanens syfte

Utveckla förmågan att reflektera kring samhällsfunktioner; räddningstjänsten

 

Konkretisering av kunskapskravet

Jag vet var jag ska gå vid utrymning.

Jag vet hur jag göra vid utrymning.

Jag vet vad en nödutgång är. 

Jag vet var en brandsläckare finns och jag har provat att släcka en eld med en.

Jag medverkar i brandövningar.

Jag vet vad räddningstjänsten/brandkåren gör. 

Jag medverkar i räddningstjänstens praktiska övningar. 

Innehåll

* Jag ser på filmer.

* Jag medverkar i praktiska övningar.

Bedömning

Jag bedöms fortlöpande under temats gång, samt under terminsrepetitioner. 

 


Läroplanskopplingar

välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,

söka information om service- och kulturutbud, och

Olycksrisker i hemmet och hur de kan förebyggas.

Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg

Utbildningsvägar, yrken och verksamheter i samhället samt entreprenörskap.

Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.

Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback