Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik "Gamma" kap 1

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Vi arbetar med talsystem, bråkform och decimalform. Vi tränar att förklara tal med ord och begrepp från matematiken. Vi använder "Gamma" Författare Lennart Undvall med flera. Liber ISBN 978-91-47-10988-3

Kursplan i ämnet

Efter avslutat avslutat kapitel ska du ha lärt dig 

  • hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda
  • samband mellan bråkform och decimalform
  • uttrycka andelar i bråkform och decimalform
  • sambandet mellan andelen,delen och det hela
  • beräkningar med de fyra räknesätten
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.
  • följande begrepp;utvecklad form, bråkform, blandad, form naturliga tal, decimalform och avrundning

Tidsram

Arbetstid ca 7 veckor

Målet är att du arbetar med minst två nivåer för varje avsnitt beroende på var du befinner dig i din matematikutveckling.

Till exempel. Kap 1.1 nivå 1 och 2.

Viktiga begrepp att kunna förstå och använda:

s 1-2    siffror,heltal, jämna och udda tal, tal i decimalform ( hur läser man de), platsvärden i decimalform. Tal i utvecklad form.

s 16- 17 bråkform, blandad form, täljare,bråkstreck,nämnare

Det finns ett bashäfte att använda för mer övning och att avhjälpa luckor samt utmanande uppgifter för varje kapitel.

Bedömning

Vi arbetar med kapitlet och gör den diagnos för att säkerställa alla kunskaper. Avslutningsvis gör vi ett prov.

Din förmåga att förklara med matematiska begrepp kan du också visa i diskussioner i mindre grupper och vid redovisningar i klassen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav MATEMATIK kapitel prov Gamma
Uppgifter
Fyra knep för att plugga matte - video
Bra matte ord att kunna
Video om hur man kan prata om matematik

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback