Skolbanken Logo
Skolbanken

Sommarbild

Förskolan Växthuset, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Familjerna får maila en bild till förskolan på något som barnet gjort under sommaren. Barnet får sen visa sin bild för kompisarnas i gruppen och berätta om sitt sommarminne.

Syfte:

Genom att återberätta i den lilla gruppen stärker det barnets identitet, språkutveckling och självkänsla. Bilden kopplar också ihop förskola och hem efter en längre ledighet. 

Metod:

Barnet får berätta om sina bilder. Vi pedagoger stöttar barnet i berättandet, lyssnandet och turtagandet i samtalet.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback