Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Me, myself and I

Björkskataskolan, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 4 september 2023

I detta område ska du kort presentera dig själv, dina intressen, din familj och annat som är viktigt för dig.

Syfte

Se nedan

Centralt innehåll

Se nedan

Genomförande

To be able to get to know you a little bit better now in the beginning of year 7 I want you to give a presentation about yourself in English. You are  to record yourself on your computer or your telephone and hand in your clip digitally. 

För att jag ska lära känna just DIG nu i början av år 7 så ska du presentera dig själv muntligt på engelska. Du ska spela in dig själv på din dator eller på din telefon och lämna in filmen digitalt till mig. 

Content/Innehåll
I want to know who you are, what your family looks like, what you're interested in and things that make you laugh or get angry. I also would like to know about your favourite subject in school, about your friends and what you want to be in the future. 

Jag vill veta lite om vem du är, hur din familj ser ut, vad du har för intressen och vad som får dig att skratta eller bli arg. Jag vill också veta om ditt favoritämne i skolan, dina vänner och vad du vill bli i framtiden. 

Presentation/Redovisning
You are to record yourself and hand in the clip via Teams or e-mail. 

Du ska spela in dig själv och lämna in filmen digitalt till mig via Teams eller mail. 

 

För att lugna dig, det är INGEN ANNAN än jag som ska titta på filmen. 

Bedömning

I will look at your ability to express yourself in English, in what ways you can make others understand what you are saying and how you can adapt to different tasks. 

Jag kommer att titta på din förmåga att uttrycka dig på engelska, på vilket/vilka sätt du kan få andra att förstå vad du vill säga och hur du kan anpassa dig till olika typer av uppgifter.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.

Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp.

Åsikter, känslor, erfarenheter och framtidsplaner samt relationer och etiska frågor.

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Matriser i planeringen
Muntlig presentation engelska 7-9
Uppgifter
This is me

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback