Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

När hundarna kommer

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Vi läser, reflekterar, skriver och samtalar om boken "När hundarna kommer" av Jessica Schiefauer.

Vi kommer att läsa Jessica Schiefauers bok När hundarna kommer. Vi inleder läsningen gemensamt och kommer sedan varva enskild läsning med gemensam.

Under lektionstid finns tid för läsning men du kan också behöva läsa  hemma. Du får löpande veta vad du ska läsa till ett visst datum, viktigt att man håller det schemat. Individuell förberedelse inför samtal, som ni har i bestämda grupper och ni kommer alla att få vara samtalsledare minst en gång.I samtalen  övar du på att sammanfatta, att leda och att delta i samtal.

Efter läsningen löser du några uppgifter där du får reflektera kring handling, karaktärer, träna på att göra kopplingar och dra slutsatser i skrivuppgifter som är kopplade till boken eller John Horn, som vi kommer att arbeta med löpande under läsningen

Bedömning sker utifrån:

Skrivuppgifter

Källuppgift

Analysuppgift

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska åk 7-9 När hundarna kommer
Uppgifter
Skrivuppgift efter boken
Lässchema samt frågor om innehållet
Hur man skriver utvecklade svar på frågor
Bedömningsmatris svenska åk 9 - muntligt

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback