Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Etik, människosyn

Testskola - fortbildning, Östhammar · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Ämne: Religion & Etik. Arbetsområde: Människosyn. Vi pratar om frågor som: Består människan av några fler delar än bara kropp? Har vi en själ? En aura? Är människor goda eller onda? Är djur värda lika mycket som människor? Vi lär oss om människosyn inom olika religioner.

  •  Introduktion till begreppet människosyn utifrån frågor som t.ex. Vad består en människa av? Hur skapas en människa? Varför finns människan? När börjar och slutar en människas liv?
  •  Presentation av människosyner inom judendom, kristendom och islam. Vi tar hjälp av en jämförande tabell för att tydligt se likheter och skillnader mellan religionerna.
  •  Presentation av människosyner inom hinduism, buddhism och sekulär humanism. Vi fortsätter att fylla den jämförande tabellen. Diskussion om hur man kan tro och hur vi tror i klassen. Vi går vidare med våra svar och funderar över vilka konsekvenser olika människosyner kan få i vardagen.
  •  Läxförhör.
  • Fältstudie

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Religion Etik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter