Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Bild åk 1-3 bild och form

Resursenhet Pilskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Du kommer lära dig mer om färg och form genom att skapa i olika material och med olika färger.

Ämne: Bild ( Elev del )

Lära sig mer om färger och om olika former

Arbetsområde:

Du kommer få skapa bilder på ritpapper. Då kommer du lära dig mer om hur man blandar färger och hur man kan tänka i olika former när man ritar.

Du kommer få hjälp med att göra bilder som passar till de texter som du skriver, vi kommer arbeta med bild även när vi skriver i de olika ämnena.


Konkreta mål:

Du kommer få öva på att,

teckna människor, hus och saker som du brukar använda i dina teckningar, med hjälp av grundformerna rektangel, cirkel, oval och kvadrat.

använda olika verktyg att skapa med, t.ex. trycka med olika saker som potatis och tvättsvamp, använda penseln på olika sätt och blanda olika tekniker och material, t.ex. vattenfärg, kladdkritor, täckfärg, tuschpenna och färgpennor.

blanda färger som du behöver till dina teckningar och andra konstverk.

Bedömning:

Du kommer bli bedömd hur du:

kommer på egna idéer när du skapar.
använder kunskapen du får om färg, form och andra tekniker du får undervisning om.
använder de olika materialen som finns. t.e.x. om du kan komma på själv hur du kan använda dem och om din idé fungerar.
använder de verktyg som vi använder. T.ex. om du klipper själv, klistrar själv m.m..
använder de olika tekniker som vi lär ut. t.ex. hur du kan använda penseln för att du ska berätta det du vill i det du skapar.

Undervisning:


Undervisningen kommer att gå till så att,
Först kommer läraren visa hur man kan göra, 
Sedan kommer du få prova själv och göra på ditt sätt.

Vi kommer även att visa och lära av varandras skapande genom att man gärna får visa upp om man kommit på en bra idé.

Ämne: Bild ( Formell del )

Övergripande mål

Syfte:

Kunskapskrav: Bild betyg A åk 6

Centralt innehåll:

Citera det centrala innehåll som är aktuellt i arbetsområdet


Läroplanskopplingar

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback