Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

4

Skogensrum

Testskola - fortbildning, Östhammar · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan de höga träden och klivit på mossan som växer över stenar och trädrötter? Kanske har du klättrat över ett stort träd som vält eller byggt en koja. Det är många som gör utflykter till skogar. Man går dit för att plocka bär eller svamp, jaga, orientera eller bara för att promenera. I vårt land finns det mycket skog. Men det mesta är faktiskt skog vi människor planterat. I det här området ska vi läsa om olika djur och växter som lever i skogen. Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför så att vi tar hand om "vårt gröna guld".

Centralt innehåll

När du arbetat med ”skogen” ska du kunna:

 •  veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 •  kunna berätta hur löv och döda djur bryts ned
 •  känna till namnen på några träd, bär och svampar
 •  kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 •  känna till några rovdjur och bytesdjur
 •  veta vad människan använder skogen till
 •  kunna förklara vad som menas med allemansrätten


Du ska även känna till följande begrepp: allemansrätt, avverkning, barrskog, blandskog, bytesdjur, kolmila, lövskog, mycel, nationalpark, naturreservat,


Arbetssätt

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Läroboken ”Koll på NO” avsnittet ”skogen”
 • Se korta faktafilmer
 • Göra jämförelser

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom: 

 • Hur du följer muntliga och skriftliga instruktioner och utför övningar/uppgifter.. 
 • Gemensamma diskussioner och enskilda samtal.
 • samt genom avslutande diagnos

 

Powerpoints:

Skogen

Den viktiga skogen

Skogens bär

Skogens alla invånare

Nedbrytning i skogen

Repetition


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Matriser i planeringen
Skogen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback