Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Du och jag blir vi.

Backaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Jobba med att utveckla kompisrelationer.

Arbetsområde:

Gemensamma lekar, såsom cirkelboll, pomperipossa, rockringar och tidningsleken.

Diskussioner hur vi är mot varandra.

Mål för eleven:

Fritidshemmets mål är att varje elev:

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

 respekterar andra människors egenvärde,

 tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

 

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

  •  

Redovisningsform:

Genom diskussioner och genomförda aktiviteter. Vi gör också en gemensam utvärdering.

 

 

 


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback