Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMINR0

Internationella relationer HT21: Teoretiska perspektiv

Folkungaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Under nästkommande veckor kommer vi att bland annat lära oss mer om, och anlägga olika teoretiska perspektiv på internationella relationer.

Undervisningens innehåll

 

Vi kommer de nästkommande veckorna att arbeta med internationella relationer. Utifrån konfliktteori och teoretiska perspektiv på internationella relationer ska vi titta närmare på någon konflikt. Vi ska också studera folkrätt och mänskliga rättigheter. 

 

Examination 

 

Vi kommer att ha en muntlig examination. Detta sker vecka 40.  Ni kommer att få ut en text som vi på seminariet diskuterar. Diskussionen utgår ifrån det vi har arbetat med under lektionstid samt de aktuella sidorna i boken. Närmare instruktioner kommer. Vill någon komplettera i skrift så går det bra. 

 

Arbetsgång

 

Vecka

Moment

35

Inledning/aktörer

36

teoretiska perspektiv  

37

Konfliktteori, övning 

38

Utlämning av text/arbete

39

Resurstid/arbete med examinationen 

40

Seminarier... 

 


Läroplanskopplingar

Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik. Den moderna nationalstatens utmaningar som en internationell aktör.

Olika teoretiska perspektiv på internationella relationer.

Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form. Källhänvisning enligt vanliga system.

Muntlig och skriftlig presentation i olika former som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, vetenskapliga rapporter och essäer.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur olika nationella och internationella förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av internationella aktörer. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat några teoretiska perspektiv på internationella relationer.

Eleven kan utförligt redogöra för hur olika nationella och internationella förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av internationella aktörer. Dessutom diskuterar eleven utförligt några teoretiska perspektiv på internationella relationer.

Eleven kan översiktligt redogöra för hur olika nationella och internationella förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av internationella aktörer. Dessutom diskuterar eleven översiktligt några teoretiska perspektiv på internationella relationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter