Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Matematik 9b Kap 1 Tal

Bleketskolan, Tjörn · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Området handlar om att skriva och räkna med stora och små tal, och det med hjälp av potenser och prefix. Dessutom lär vi oss begreppet kvadratrot, och lär oss mer om hur alla typer av tal kan delas in.

Innehåll

UNDERVISNING     

För att nå målen skall du träna/göra följande  

 • namnge stora och små tal
 • skriva stora och små tal med prefix
 • skriva tal i grundpotensform och räkna med tal i grundpotensform
 • skriva tal i potensform och räkna med potenser
 • förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten ur ett tal
 • talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal

 Fördjupning. Du får lära dig mer om

 • mer om stora tal
 • mer om små tal
 • mer om kvadratrötter
 • division med kvadratrötter
 • andragradsekvationer
 • mer om talsystemet
 • mer om talmängder 

Begrepp

prefix
potens
tiopotens
bas
exponent
grundpotens
kvadrattal

 

kvadratrot
naturliga tal
heltal
rationella tal
irrationella tal
reella tal


 

 

undervisningen kommer följande att ingå

·       faktagenomgångar
·       enskilt arbete
·       diskussioner i par och grupp
·       avsnittet kommer att avslutas med ett prov

Vecka 34

Måndag 55min

Tisdag 60min

Onsdag 55min

Fredag 55min

Genomgång

Stora tal & prefix

Klassdag

Tiopotenser & grundpotensform

Räkna med tiopotenser

Uppgifter

1-

 

 

 

 

1-9

 

 

-          29

Vecka 35

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

Genomgång

Räkna med tal i grundpotensform

Små tal i grundpotensform och med prefix

Det fyra räknesätten

Fortsättning med små tal i grundpotensform

Uppgifter

 

 

Arbetsblad

 

 

30-36

37,38, 40-44

-          54

Vecka 36

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

Genomgång

Tal i potensform

Räkna med tal i potensform

 

Tal i kvadrat

Uppgifter

 

49-54

55-59

60-

 

55-

 

-          71

 

Vecka 37

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

Genomgång

Kvadratrot

 

Talmängder

 

Uppgifter

69-

 

76 -

-          80

 

 

 

87

-          92

Vecka 38

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

Genomgång

Diagnos

 

 

 

Uppgifter

Fördjupning/repetition utifrån diagnos

 

 

 

 

Vecka 39

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

Genomgång

 

Prov kap 1 del 1

 

Prov kap 1 del 2

Uppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

Förmågor

Jag kan

E

C

A

Lösa problem

Jag löser problem på ett i ……….. fungerande sätt

 

 huvudsak

 

 relativt väl fungerande sätt

 

 ändamålsenlig och effektivt sätt

Fakta / begrepp

Jag har ………………….. kunskaper om tal

 

grundläggande

 

 goda

 

 mycket goda

Metod / redovisning

Mina metoder/

redovisningar är ……. och …………………

 

 

enkla

går att följa till viss del

 

 

utvecklade

går att följa

 

 

välutvecklade och nyanserade

går att följa

Reflektion / Analys /

Kommunikation

Jag …………

 

 

prövar och bidrar till att diskussionen leder framåt

 

 

prövar, omprövar på ett mer utvecklat sätt, formulerar problem som efter bearbetning för diskussionen framåt

 

 

prövar och omprövar systematiskt efter någon form av princip eller struktur, detta för diskussionerna framåt


  

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback