Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Skoltidning

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Ni ska utforma en tidning tillsammans. Du kommer att lära dig att skriva olika texttyper som reportage, insändare och recension. Du kommer även att träna intervjuteknik samt layout då ni ska skapa en tidning.

Syfte

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om olika texttyper och vad som kännetecknar dessa. Du kommer även att lära dig intervjuteknik så att du på egen hand eller tillsammans med en kamrat kan genomföra en intervju. Du kommer också att lära dig layout och vad man behöver tänka på när man utformar sin tidning. 

Innehåll undervisning

Vi kommer att använda oss av tidningar som vi kommer kolla i för att se en tidnings uppbyggnad. 

Vi kommer att lära oss intervjuteknik och vad man behöver tänka på vi genomförandet av en intervju. Du kommer träna på att intervjua kamrater för att sedan kunna genomföra intervju med annan person. 

Vi kommer att gå igenom vad som kännetecknar texttyper som reportage,  insändare och recension. 

Vi kommer att skriva olika texttyper. 

Vi kommer göra egna små tecknade serier att ha med i tidningen.

Vi kommer att titta på tidningars layout och lära sig hur man själv kan utforma tidningens layout samt reklam.  

Du ska kunna:

 • Skriva olika texttyper med begripligt innehåll med anpassning till mottagare.
 • Genomföra en intervju.
 • Sammanställa material från en intervju.
 • Kombinera bild och text för att förstärka innehållet.  
 • Meningsbyggnad och stavregler.  

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig på följande:

 • hur väl du skriver de olika texttyperna.
 • om du har med kännetecken för de olika texttyperna.
 • hur väl du anpassar språket efter mottagaren 
 • hur du har sammanställt information från intervju. 
 • förberedelser inför intervjuerna. 
 • meningsbyggnad och stavningsregler. 
 • hur anpassad bild och text är i en text. 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav
Uppgifter
Notis
Notis
Uppgift 3
Novell
Novell
Novell

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback